MEGTEKINTÉS
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A WWW.DSAUTOMOBILES.HU WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI

A www.dsautomobiles.hu weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal") készítői az internetezők személyes érdeklődésének kielégítése céljából hozták létre és működtetik. A Weboldal elérésének és használatának feltételeit a jelen dokumentum (a továbbiakban : „Felhasználási Feltételek”), továbbá a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

Azzal, hogy az internetező eléri és használja a Weboldalt, magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználási Feltételeket.


A Felhasználási Feltételek az alábbi témakörökre vonatkoznak:

1.  Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

2. Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

3. Hivatkozások

4. Alkalmazandó jogszabályok

5. Jelszavak kezelése

6. A felelősség korlátozása

7.  A Weboldal tartalmának módosítása

8. Finanszírozással kapcsolatos információk

 

A www.dsautomobiles.hu üzemben tartója az AUTOMOBILES CITROEN (továbbiakban: "Üzemben tartó"), melynek székhelye 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy, Cégbíróságnál bejegyezve a 642 050 199 számon. A Weboldal felelős kiadója a P Automobil Import Kft. (1194 Budapest, André Citroën u. 1.) – a továbbiakban: „Üzemeltető”

Telefonszám : +36 1 348 4848

Fax : +36 1 3484896

E-mail cím : kapcsolat@p-automobil-import.hu

Felelős kiadó: a P Automobil Import Kft. márkaigazgatója

Felelős szerkesztő: a P Automobil Import Kft. webmestere

1. A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

 

Az Üzemeltető felhívja az internetezők figyelmét arra, hogy a jelen Weboldal számos tartalmi és grafikai eleme

a) a szerzői jogok védelméről szóló jogszabályok hatálya alá esik: fénykép- és filmfelvételek, cikkek, rajzok, animációk stb.;

b) és/vagy védjegyoltalom alá esik ; ide tartozik pl. a DS AUTOMOBILES márkanév, a DS márka hivatalos logójának számító DS embléma, valamint a Weboldalon bemutatott gépjárműmodellek elnevezése.

Az ily módon szellemi tulajdonvédelmi oltalom alá eső tartalom jogosultja az adott elem függvényében az Üzemben tartó, illetve az Üzemeltető, valamint azon külső partnerek, akiket az Üzemben tartó vagy az Üzemeltető az említett elemek használatára feljogosított.

A fentiek miatt, a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a Weboldal tartalmának – vagy a tartalom egy részének – a jogosult, így az Üzemben tartó előzetes engedélye nélküli reprodukálása, nyilvános bemutatása, felhasználása, adaptálása, módosítása, beillesztése, fordítása, kereskedelmi célú felhasználása minden formában (írott, nyomtatott és elektronikus formában is, más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben, vagy bármely egyéb adathordozón) tilos.

Az Üzemeltető a Weboldalon található anyagok kizárólag személyes, kereskedelmi és nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi a látogatók számára, azzal a feltétellel, hogy a látogatók az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartják.

A Weboldalon megjelenő tartalmak bármely, engedély nélküli felhasználása polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

2. Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információk

 

A jelen Weboldalon található információk és illusztrációk alapjai azok a technikai paraméterek, amelyek az adott oldalak készítésének vagy frissítésének időpontjában rendelkezésre állnak.

A Weboldalon bemutatott gépjárműmodellek, ill. azok egyes felszerelései az országtól és az adott modelltől függően lehetnek széria- vagy opcióként (felár ellenében) rendelhető extra felszereltségek. Előfordulhat, hogy bizonyos modellek ill. felszerelések az adott országban, az adott modellnél és/vagy az adott felszereltségi szintnél nem elérhetőek.

Az Üzemeltető arra törekszik, hogy termékei minőségét folyamatosan javítsa. Ennek szellemében a DS márka és a Weboldal szerkesztői bármikor módosíthatják a Weboldalon közzétett műszaki adatokat, felszereltségeket, kiviteli szinteket és karosszériaszíneket. Az Üzemeltető kiemeli, hogy a mai átlagos technikai feltételek nem teszik lehetővé a színek pontos reprodukálását a képernyőn.

Általában véve érvényes az az elv, hogy a Weboldalon közzétett információk tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők szerződéses ajánlatnak, így konkrét ajánlatkérés esetén szíveskedjenek kapcsolatba lépni a Hivatalos DS Márkakereskedői, Alkatrész Forgalmazói, illetve Márkaszerviz Hálózat valamelyik tagjával. Az árlistában szereplő árak az Üzemeltető által ajánlott legmagasabb árak, attól a Hivatalos DS Márkakereskedői, Alkatrész Forgalmazói, illetve Márkaszerviz Hálózat tagjai bizonyos mértékben eltérhetnek.

Új DS gépjármű megrendelése, megvásárlása kizárólag személyesen aláírt és a Hivatalos Márkakereskedésben befogadott és visszaigazolt megrendelőlapon történhet.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett információk pontosságáért, teljességéért vagy aktualitásáért. A Weboldalon megjelölt árak tájékoztató jellegűek és nem kötik az Üzemeltetőt.

 

Szolgáltatások

A jelen Weboldalon az Üzemeltető azon szolgáltatásokat mutatja be, amelyeket a Hivatalos DS Márkakereskedői, Alkatrész Forgalmazói, illetve Márkaszerviz Hálózat tagjai kínálhatnak ügyfeleiknek. Az alkatrészek és tartozékok feltüntetett árai tájékoztató jellegűek és általában nem tartalmazzák a beszerelés költségeit – kivételek ez alól az átalánydíjas szolgáltatások, amelyeknek árai viszont egy meghatározott időszakra érvényesek.

A Hivatalos DS Márkakereskedői, Alkatrész Forgalmazói, illetve Márkaszerviz Hálózat tagjai készséggel tájékoztatják a Weboldalon bemutatott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos részletekről.

Az Üzemeltető felhívja a Weboldal felhasználóinak figyelmét arra, hogy a Hivatalos DS Márkakereskedői, Alkatrész Forgalmazói, illetve Márkaszerviz Hálózat tagjai független vállalkozások, amelyek saját áraikat szabadon határozzák meg, szintén szabadon döntenek afelől, hogy részt vesznek-e az Üzemeltető által meghirdetett kereskedelmi akciókban (ideértve az átalánydíjas szolgáltatásokat is), továbbá az általuk közzétett információkért egyedül ők felelnek. Az Üzemeltető tájékoztatja továbbá a Weboldal felhasználóit, hogy a Hivatalos DS Márkakereskedés, Alkatrész Forgalmazó, illetve Márkaszerviz által tett nyilatkozatok az Üzemeltetőre nézve nem keletkeztetnek kötelezettséget, tekintettel arra, hogy a Hivatalos DS Márkakereskedések, Alkatrész Forgalmazók, illetve Márkaszervizek kizárólag a saját nevükben jogosultak eljárni, így semmilyen esetben sem tekinthetők az Üzemeltető képviselőjének, ügynökének, vagy megbízottjának.

A www.dsautomobiles.hu honlap anélkül is használható, hogy a látogató bármilyen módon felfedné kilétét vagy bármilyen személyes adatát meg kellene adnia.  Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja.

 

3. Hivatkozások

 

A Weboldalról más internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag a felhasználó kényelmét szolgálja. Az Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét, hogy amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket igénybe veszi, az Üzemeltető által működtetett weboldalakat elhagyja. Az Üzemeltetőnek nem áll módjában ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni, azok teljességét ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A fentiekből következően az Üzemeltető az ilyen oldalakat, illetve a rajtuk fellelhető információt, szoftvert, terméket vagy más anyagot nem hagyta jóvá, azokért, vagy a felhasználásuk következményeiért nem vállal felelősséget, az ilyen oldalakhoz kapcsolódó valamennyi más internetes oldalra való belépés a felhasználó kizárólagos felelősségére történik.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon weboldalak tartalmáért sem (beleértve az azokon kínált termékeket és szolgáltatásokat is), amelyeken a Weboldalra mutató linket, hivatkozást helyeztek el.

 

4. Alkalmazandó jogszabályok

 

A Weboldalra és a jelen Felhasználási Feltételekre egyaránt a magyar jogszabályok vonatkoznak. A Weboldal használatából vagy a jelen Felhasználási Feltételekből adódó jogvita esetén – ellenkező rendelkezés hiányában – a magyar bíróságok az illetékesek.

 

5. Jelszavak kezelése

 

Az Üzemeltető a jelen Weboldalon különleges szolgáltatásokat is kínál (pl. MyDS). Az ilyen felületekhez, szolgáltatásokhoz történő hozzáféréshez a felhasználónak meg kell adnia nevét és e-mail címét, és választania kell egy jelszót. A jelszó szigorúan személyre szabott, bizalmas; erre ügyelni minden esetben a felhasználó feladata. Következésképpen a jelszó használatáért egyedül a felhasználó felelős; az Üzemeltető semmilyen esetben sem vállal felelősséget a jelszó elfelejtéséből ill. a jelszóval használható felületek és szolgáltatások  tekintetében.

Az oldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes.

Kérjük, hogy a fentiekben említett speciális felületeken tett látogatásai végeztével minden esetben lépjen ki az alkalmazásból. Kérjük továbbá, hogy minden esetben értesítse az Üzemeltetőt, ha arra gyanakszik, hogy titkos jelszavával valaki visszaél.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket egyebekben a Felhasználási Feltételek 3. és 10. pontja tartalmazza.

 

 6. A felelősség korlátozása

 

A Weboldalt minden felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető és a Weboldalon említett harmadik személyek kifejezetten kizárják a Weboldal, illetve a Weboldalhoz kapcsolódó egyéb internetes oldalak, illetve az ezeken található anyagok és információk használatából, vagy a használat következményeiből származó bármely kárért való, akár szerződéses kötelmen alapuló, akár szerződésen kívüli károkozásból eredő, vagy más jogszabályra, elvre hivatkozó felelősséget, korlátozás nélkül, ide értve a profitveszteségből származó, az adatok elvesztéséből vagy az üzletmenet megszakításából származó károkat is.

 

7. A Weboldal tartalmának módosítása

 

Az Üzemeltető jogosult a jelen Felhasználási Feltételek tartalmát bármikor, indokolási és kártérítési kötelezettség, illetve előzetes értesítés nélkül módosítani. Ebből következően az Üzemeltető felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a Weboldal jelenlegi formájában megismert Felhasználási Feltételei bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak, így az Üzemeltető azt tanácsolja a felhasználóknak, hogy a Felhasználási Feltételeket időről időre ismét tanulmányozzák át, hogy a mindig időszerű információk birtokában legyenek.

 

8. Finanszírozással kapcsolatos információk

 

A gépjármű-finanszírozással kapcsolatos információk az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. forint alapú, változó vagy fix kamatozású, zártvégű, illetve nyíltvégű pénzügyi lízing kalkulációit, teljes körű CASCO biztosítás megkötését feltételezik. A THM meghatározása az aktuális feltételeknek megfelelően, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történik, és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a lízing kamatkockázatát és nem tartalmazza a CASCO biztosítás díját. A finanszírozó a vonatkozó jogszabály rendelkezések és belső szabályzatai alapján hitelbírálatot végez, melynek eredménye befolyásolja a tényleges ügyletkötés feltételeit. A részletes feltételeket a finanszírozó szerződéses okiratai és a vonatkozó tájékoztatások tartalmazzák. Bármilyen hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés. A Weboldalon feltüntetett tájékoztatás nem teljes körű, az egyes ajánlatokhoz kapcsolódó finanszírozási konstrukció részleteiről a felhasználók az adott akcióban részt vevő Hivatalos DS Márkakereskedések munkatársainál érdeklődhetnek!

 

A MYDS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 

A MYDS weboldal üzemeltetésére, illetve használatára alapvetően a www.dsautomobiles.hu Felhasználási Feltételei vonatkoznak, kiegészítve a jelen feltételekkel. A MYDS-be történő regisztrációval a látogató e feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

1.  Regisztráció

 

A MYDS-be történő regisztrációhoz a felhasználóknak először a www.dsautomobiles.hu oldalt kell felkeresnie. A MYDS-be történő regisztráció, valamint a MYDS fiók létrehozása során az adatszolgáltatás önkéntes.

A MYDS-be történő regisztráció, valamint a MYDS fiók létrehozása során a felhasználónak ki kell töltenie legalább a kötelező mezőket, illetve elolvasást és értelmezést követően, a megfelelő mező bejelölésével el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót, valamint az adatvédelmi szabályzatot, illetve a honlap és a MYDS fiók használatának feltételeit.

Ezek után a regisztráló automatikus e-mailt kap az Üzemeltetőtől, amelyben a regisztrációját megerősítendő, lehetősége van arra, hogy az e-mailben küldött linkre kattintva aktiválja fiókját. Az aktiválásra 20 nap áll rendelkezésre; e határidő eltelte után a rendszer automatikusan törli adatait. Az aktiválás során a regisztrálóknak a felkínált felületen meg kell adnia a regisztráció során rögzített jelszavát.

A MYDS-be történő regisztrációra, valamint a MYDS fiók létrehozására a Hivatalos DS Márkakereskedésekben is lehetőség nyílik, oly módon, hogy a regisztráló megadja e-mail címét (és esetleg egyéb adatait) a márkakereskedés munkatársának, így az ügyféladatbázisba bekerülve kapja meg az aktiválásra hívó e-mailt. Az ily módon e-mailben küldött linkre kattintva a felhasználó a regisztrációs űrlapra kerül átirányításra, ahol módosíthatja vagy kiegészítheti adatait, illetve el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót, az adatvédelmi szabályzatot valamint a www.dsautomobiles.hu oldal és a MYDS fiókra vonatkozó felhasználási feltételeket. Fiókját ezután aktiválhatja. Az aktiválásra 20 nap áll rendelkezésre; e határidő eltelte után a rendszer automatikusan törli adatait.

A felhasználók bármikor szabadon módosíthatják adataikat. Ha a felhasználó regisztrált e-mail címét szeretné módosítani, megadja új címét, amelyre egy érvényesítő e-mailt küld a rendszer. Az új címet csak akkor menti el a rendszer, ha a felhasználó az új címre küldött automatikus e-mail linkjére kattintva aktiválja azt.

A felhasználók fiókjukat bármikor szabadon törölhetik. Törléskor a felhasználó valamennyi adatát automatikusan törli a rendszer.

 

2. Tartalmak

 

A MYDS fiók felhasználói különböző tartalmakhoz kapnak hozzáférést: információkhoz a DS termékeiről és szolgáltatásairól, ajánlatokról stb. E tartalmak közül néhány személyre szabott, azaz azt igényli, hogy a felhasználó rögzítse a rendszerben DS gépjárműve/gépjárművei adatait. Ez esetben a tartalmak a felhasználó által rögzített adatokhoz kötődnek, azoktól függenek. A személyre szabott tartalmakkal kapcsolatos kommunikáció során az Üzemeltető e-mailben üzeneteket küldhet a felhasználónak.

A felhasználó által megadott adatoktól és beállított kedvencektől függően az Üzemeltető és a felhasználó által megadott Hivatalos DS Márkakereskedés, Alkatrész forgalmazó illetve Márkaszerviz Hálózat tagjai személyre szabott üzeneteket és ajánlatokat küldhetnek a felhasználó saját fiókjába. Ha ezt a személyre szabott üzenetet a Hivatalos DS Márkakereskedés, Alkatrész Forgalmazó, illetve Márkaszerviz Hálózat valamely tagja önállóan küldi, az üzenet tartalmáért egyedül ő a felelős. Az Üzemeltető felelőssége minden ilyen esetben kizárt.

A MYDS alkalmazásban lehetőség van online jelentkezésre márkaszervizbe vagy tesztvezetésre, illetve a MyDS oldalon keresztül készített konfigurációk készítésére.

A MYDS fiókban nincs lehetőség gépjármű, illetve egyéb termék vagy a jelen pontban említett szolgáltatásokon kívüli, más szolgáltatások online foglalására vagy rendelésére.

 

3. Különleges figyelmeztetés az Autóm adatai menüponttal kapcsolatosan

 

Az Autóm adatai menüpontban található, a járműre vonatkozó adatokat tartalmazó naplóban jelzett határidők és esedékességek minden esetben kizárólag a személygépjárművek magánhasználatára vonatkoznak; egyéb gépjárművekre és egyéb használati módokra nem. A megjelenített esedékességeket a felhasználó által megadott adatok (használati körülmények, kilométeróra-állás, átlagos futásteljesítmény stb.) alapján számolja a rendszer. Ha a felhasználó nem adja meg ezeket az adatokat, akkor a rendszer a legutóbb megadott adatokból számítja ki az esedékességeket. A felhasználó feladata, hogy a megadott futásteljesítmény-adatokat frissítse – ellenkező esetben az értesítések, figyelmeztető üzenetek téves időpontban érkeznek majd.

Ha egy előjegyzett karbantartási műveletre késéssel kerül sor, akkor a következő hasonló művelet időpontját átszámítja a rendszer, de ez nem mentesíti a felhasználót a késedelemmel kapcsolatos esetleges felelősség alól.

A műszaki vizsgák esedékességét az alábbiak szerint számítja a rendszer: első vizsga 4 évvel az első forgalomba helyezés után, majd ezt követően kétévente.

Ha a felhasználó nem rögzíti az elvégzett beavatkozások időpontját, a rendszer úgy számol, hogy azokat a konstruktőr és a törvények előírásai alapján rendben elvégezték. A figyelmeztetés ugyanakkor mindaddig benne marad a rendszerben, amíg a felhasználó nem rögzíti az időpontot. Az elvégzett beavatkozások naplózását mindig a felhasználó által rögzített adatok alapján végzi a rendszer.

Mindig csak a soron következő szervizre és műszaki vizsgára figyelmeztet a rendszer, a későbbiekre nem. A rendszerben küldött információk tájékoztató jellegűek, és nem mentesítik a felhasználót az alól, hogy mindig gondos figyelemmel kövesse a konstruktőr karbantartási előírásait és a műszaki vizsgával kapcsolatos jogszabályokat.